Project de Hoenderik
 

Situatie Project Hoenderik

Het voorstel is nog maar een voorzichtig concept met een mogelijke oplossing. Nader overleg met gemeente en provincie moet uitwijzen of het ook haalbaar kan zijn. 

Bestaande structuur 


Nieuwe situatie


Boerderij en hof structuur

 

Zichtlijnen in het woongebied


Vogelvlucht nieuwe situatie