Project de Hoenderik
 

Visie Project de Hoenderik 

De nieuwe kaders stellen veel eisen aan de te realiseren woningbouw. 70% daarvan zit in de sociale of goedkope sector. De resterende 30% is vrij. Aangezien het project hier financieel op steunt, moet er een goede invulling aan gegeven kunnen worden.

  • De natuurontwikkeling is op grond van de provinciale wensen gebaseerd op een open gebied met akkerweide of glanshaverweide. Dit geeft een grote steun aan flora en fauna ontwikkeling. Wandelpaden in het gebied worden in goede afstemming met het beheer van het natuurgebied aangelegd.
  • De woningen in de voorgeschreven goedkope 70%  worden zoveel mogelijk in appartementsvorm uitgevoerd, passend in het open gebied er om heen.
  • De vrije sector woningen worden zoveel mogelijk grondgebonden, gegroepeerd in boerderij of hof vorm uitgevoerd.
  • De overgang naar de Kromme Rijn kan in nader overleg met inwoners en betrokken instanties worden ingevuld.
  • De open structuur moet zorgen voor veel zichtlijnen door het woongebied.